Küldöttgyűlés

2023. évi tisztújító küldöttgyűlést tartunk május 25-én 17:00-kor.

Helyszín:BME K. épület I. emelet 155.

 

Meghívó - Térkép (épületterem)

Napirendi pontok:

  1. A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak elfogadás, illetve javaslat kiegészítésére
  2. Beszámoló a MAFC 2022. évi tevékenységéről
  3. Közhasznúsági jelentés véleményezése, elfogadása (eredmény-mérleg)
  4. A Felügyelő Bizottság jelentése (könyvvizsgálói jelentés)
  5. A MAFC 2023. évi költségvetési tervének véleményezése, elfogadása
  6. Javaslat az Alapszabály módosítására
  7. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
  8. Kitüntetések és díjak átadása
  9. Egyebek

Jegyzőkönyv, határozatok